Description: Teamcoaching: voor verenigingsbesturen en bedrijven met teams die (zelfsturend) met samenwerken. Dit kan ook met spiegelende paarden via o.a. een feedbacktraining die werkt.
Homepage: https://www.in-de-hand.nl (algemene site)
Description: Hier zijn artikelen (kort en lang) te vinden over individuele coaching en counseling. Omdat sommige artikelen ook gelden voor teamcoaching kan er overlap aanwezig zijn.
Description: Dit is het algemene kanaal over In-de-hand. Hier staan de meer korte algemene teksten. Achtergronden bij de werkzaamheden vindt je in de kanalen die over een onderwerp gaan.
Keywords: coaching, mennen
Description: EIgenaar In-de-hand, coach/counselor, meninstructeur, koetsier
Location: Wageningen, Nederland
About: Denkt niet in hokjes, (ver)oordeelt niet, maar stelt vragen. Legt uit en ligt toe, denkt mee en vooral anders. Beweegt om je te bewegen, zodat je kunt kiezen.